ราคาร่ม กับการผลิตร่ม

ราคาร่มเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลากหลายท่านที่ต้องการทำร่มอยากทราบมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าต้องนำไปเป็นข้อมูลใช้พิจารณา ในการกำหนดจำนวนร่มที่จะสั่งผลิตเพื่อให้ได้ร่มในจำนวนมากและราคาถูกตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกำหนดราคาร่มแต่ละแบบแต่ละทรงจะแตกต่างกันไป

โดยราคาร่มจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่ลูกค้า เลือกผลิตจำนวนร่มสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ผลิตร่ม จะมีจำนวนร่มที่ต้องการอยู่ในใจแล้ว ยิ่งลูกค้าสั่งทำร่มจำนวนมากเท่าไร ราคาเฉลี่ยต่อคันก็จะยิ่งถูกลงมากเท่านั้น จึงถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ

ที่มีผลต่อราคาร่มที่ลูกค้าจะได้รับไปเป็นอย่างมาก กำหนดรายละเอียดมาให้กับทางโรงงานผลิตร่ม ของเราโดยปัจจัยที่ทำให้ร่มมีราคาที่ถูกหรือแพงนั้น มีปัจจัยดังนี้ประเภทร่มเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อราคาร่ม เพราะร่มแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆที่แตกต่างกันไป

ยิ่งรูปแบบการใช้งานหรือดีไซด์รูปลักษณ์ของร่มแต่ละประเภทก็ส่งผลต่อราคาร่มแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เพราะยิ่งรูปแบบร่มมีความซับซ้อนและมีความเป็นเอกลักษณ์มากเท่าไหร่ราคาร่มต่อคันก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย